Zastosowanie w produkcji szyb zespolonych ramek dystansowych wykonanych z materiałów innych niż aluminium pozwala na ograniczenie strat ciepła w wyniku mostka cieplnego powstającego na styku szyby z kształtownikiem okna. Koniecznym wydaje się jednak ustalenie czy rzeczywiście ramka wykonana z któregokolwiek ze wskazanych wyżej materiałów zasługuje na miano „ciepłej”? Żeby odpowiedzieć na to pytanie wcześniej należy określić metodę porównania parametrów cieplnych ramek dystansowych. O ile znana jest wartość obliczeniowa współczynnika przewodzenia ciepła λ materiałów z jakich wykonane są ramki o tyle ze względu na mniej lub bardziej skomplikowany kształt ramek dystansowych oraz technologie ich produkcji, w których łączone są różne materiały, zdecydowanie trudniej jest określić parametry cieplne dla samej ramki. Pierwszą próbę ustalenia wymagań minimalnych dla „ciepłych ramek” dystansowych podjęto w projekcie załącznika normy DIN V 4108-4:2002-02 „Krawędź szyby zespolonej o ulepszonych własnościach cieplnych”.

 

 

Diamond Cut Glass Ltd uses SWISSPACER in its sealed units